separador
associacions01  

ASSOCIACIONS

Cobrim les diferents necessitats asseguradores que poden tenir diferentes associacions o federacions tant empresarials com particulars, on des del seu prisma comú requereixen uns serveis diferencials i avantatges especifiques pels seus membres. Exemples de pòlisses com:

RESPONSABILITAT CIVIL / VEHICLES / DEFENSA JURÍDICA / ALTRES...

 

COL.LECTIUS

Cada dia hi ha més empreses que tenen una preocupació especial pels seus treballadors i que han posat en marxa polítiques específiques per afavorir-ne el desenvolupament professional o, simplement, per ajudar-los en qüestions que tenen poc a veure amb el seu lloc de treball però que, segons s’ha comprovat, en milloren de manera positiva el rendiment laboral.

COL.LECTIUS neix amb la intenció que les empreses puguin oferir als seus treballadors unes avantatges que cobreixin les necesitats asseguradores del dia a dia, exterioritzant aquests serveis a través de la corredoria, i tenir més poder de negociació davant les companyies asseguradores.

SALUT / ACCIDENTS / DEFENSA JURÍDICA / DECESSOS / ALTRES...

medio_polissa_vida   
medio_recomanat
miniatura_particulars

miniatura_empreses

miniatura_associacions