empresa01  

MULTIRISC EMPRESARIAL

Conscients de la importància que té la seva empresa per vostè, li aconsellem fruit de la nostra experiència empresarial; la millor forma d’assegurar el futur de la seva empresa, cobertures donades amb les companyies més especialitzades segons el sector de la seva empresa i la seva tasca:

Fàbriques, tallers, magatzems, qualsevol establiment on es faci una activitat industrial (procés o manipulació) amb una dedicació més àmplia que la simple venda o comercialització de productes.

PÒLISSA COMBINADA DE MULTIRSC PER DIFERENTS TIPUS DE RISCOS EMPRESARIALS.

 

VEHICLES INDUSTRIALS

Assegurança de tot tipus de vehicles industrials tant a nivel d’autònoms com flotes empresarials d’una mateixa empresa.

FURGONS / CAMIONS RÍGIDS / TRACTORS / SEMIREMOLCS / REMOLCS / TAXIS / AUTOCARS / … SERVEI PROPI / TERCERS

 

COMERÇ

Disposem de diferents garanties en una assegurança dissenyada per a qualsevol tipus d’establiment l’activitat principal del qual sigui la compravenda de qualsevol mena d’objectes, productes o serveis, així com els magatzems dependents d’aquest.

No s’inclouen establiments amb activitat industrial de fabricació o manipulació ni els seus magatzems.

RESTAURACIÓ / ALIMENTACIÓ / OFICINES / ENSENYAMENT / OCI / TÈXTIL / SERVEIS / LOCALS DESOCUPATS

 

ENGINYERIA

Avaria maquinària: Danys i pèrdues de materials directes patits per les màquines assegurades tant en funcionament com en repòs, per danys interns o externs.

Equips Electrònics: Oferim cobertura a tota mena d’instal·lacions, aparells i equips electrònics del seu negoci.

 

RESPONSABILITAT CIVIL

Cobertura per als imprevistos en el seu negoci.

La nostra assegurança de responsabilitat civil li permetrà exercir la seva professió cobrint els diferents contratemps que es puguin derivar de la seva actuació o la de la seva empresa. Escollint les diferents cobertures segons el risc, com:

Explotació / Patronal / subsidiària /creuada /productes / Post-treballs / …

Assegurant també amb segons quins riscos la RC PROFESSIONAL

 

VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ

Mitjançant una pòlissa especialitzada, se li entrega un vehicle de substitució si el seu ha estat accidentat o té una avaria, a partir de certes hores de taller, on depenent d’aquestes se li entregarà un vehicle per que pugui continuar la seva vida quotidiana. També tenim cobertura per robatori, i a més, gaudirà d’una defensa jurídica mentre condueixi aquest vehicle.

medio_polissa_vida   
medio_recomanat
miniatura_particulars

miniatura_empreses

miniatura_associacions