particular01  

AUTOMÒBILS

A la corredoria d’assegurances GIRBAU obtindrà un assessorament personalitzat i imparcial, un estudi de mercat on li aconsellarem la millor opció.

Gestió professional de l’assegurança on la confecció del pressupost li segueix un seguiment del risc i actualització anual, tant del nivell de satisfacció en vers les cobertures com del servei de la companyia o la corredoria. Sense oblidar que tramitem, aconsellem i gestionem els sinistres, d’una forma totalment personalitzada i professional, donant un valor afegit amb total confiança i tranquilitat pels nostres clients.

TURISMES / FURGONETES / FURGONS / CAMIONS / 4X4 / MICROCOTXES

MOTOS / CICLOMOTORS / QUADS / VEHICLES CLÀSSICS

 

LLAR

Des de GIRBAU conscients de la importància que té una bona elaboració i confecció de la pòlissa de la Llar. Tindrem en compte totes les variables que afecten a la seva vivenda. Assegurant el seu patrimoni més preuat; la seva Llar. Aconsellant segons les característiques de l’immoble el valor de continent i contingut, i explicant tot un seguit de cobertures que gràcies a les pòlisses multirisc que s’han implantat en aquest producte, moltes vegades desconegudes pels clients.

Incorporant clàusules hipotecàries si s’escauen de forma àgil i senzilla, de forma que el banc o caixa deixi que vostè asseguri el seu patrimoni on millor cregui convenient.

PISOS / CASES ADOSSADES / CASES RURALS / CASES AÏLLADES

HABITUALS / 2ª RESIDÈNCIA / LLOGUER / DESOCUPADA

 

EDIFICIS / COMUNITATS

Pòlissa dirigida per a tot tipus de propietaris d’edificis, ja siguin:

COMUNITATS DE PROPIETARIS, PROPIETAT VERTICAL O EDIFICIS MIXTOS

(HABITATGES i OFICINES)

Comptem amb pòlisses espcialitzades amb preus molt competents sense oblidar les garanties.

 

RESPONSABILITAT CIVIL

A la vida quotidiana, poden sorgir imprevistos que comprometin el seu patromoni per qualsevol reclamació de danys a un tercer.

Assegurem la responsabilitat en diferents àmbits de la vida domèstica i quotidiana, tan personal com familiar.

CAP DE FAMILIA / PROPIETARI D’IMMOBLES / PROPIETARI D’ANIMALS / CAÇA / PESCA / SUBMARINISME… i ALTRES.

 

VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ

Mitjançant una pòlissa especialitzada, se li entrega un vehicle de substitució si el seu ha estat accidentat o té una avaria important a partir de certes hores, on depenent d’aquestes se li entregarà un vehicle per que pugui continuar la seva vida quotidiana. També tenim cobertura per robatori, i a més, gaudirà d’una defensa jurídica mentre condueixi aquest vehícle.

medio_polissa_vida   
medio_recomanat
miniatura_particulars

miniatura_empreses

miniatura_associacions