particular02  

VIDA

Assegurances de vida per vostè i els seus, fetes segons les seves necessitats assegurant el seu futur i el de la seva familia, amb total confiança i tranquilitat pels moments més dificils.

Pensi en ampliar la cobertura de la seguretat social: Les prestacions de viduïtat, orfandat o incapacitat laboral només són un percentatge de la base reguladora del sou de la persona que falta o esta malalta. I cap familia pot viure dignament només amb això.

La realitat és que la seva vida val molt, i assegura-la li costarà poc, gràcies als nostres preus competitius. Confia amb l’assegurança de la hipoteca per protegir a la seva familia?

La majoria d’assegurances de vida fetes a través de les hipoteques són per cobrir la propia entitat creditícia, deixant de protegir el nivell de vida de la seva familia ni el seu, en cas de que no poguès treballar.

Inclusió de forma àgil i ràpida de la clàusula hipotecària, podent fer l’assegurança de vida on millor vostè cregui convenient.

 

SALUT

Després d’un estudi de mercat hem arribat a diferents conclusions on segons cada client i la seva casuística, li aconsellem el producte que més li escau. Tenint en compte unes variables que segurament vostè com a client li és impossible poder evaluar correctament:

• Quadre mèdic “quantitat i qualitat”.

• Cobertures mèdiques “visites mediques, proves diagnòstiques, intervencions quirúrgiques, tractaments, rehabilitacions, serveis diferencials.

• Funcionament i política de la companyia enfront els serveis: operativa, comptabilitat, gestions, peticions, autoritzacions.

• Preu.

El producte de salut és un servei que oferim amb especial responsabilitat i sensibilitat, donada la importància del producte.

 

PROTECCIÓ FAMILIAR / SEPELI

Protecció familiar que li ofereix una assistència garantitzada a tots els membres de la familia en els casos més necessaris i urgents, amb una sola trucada telefònica.

UNA SOLA TRUCADA I LA COMPANYIA S’OCUPA DE TOT / PREUS MOLT COMPETITIUS

Li oferim dues modalitats de cobertura per la garantia de gestió i gastos de sepeli, la nivellada o seminatural; el que permet adaptar-se millor a les necessitats i preferències de cada seguretat.

 

ACCIDENTS

Des de un punt de vista familiar és interessant tenir en compte els fets imprevistos que inevitablement hi ha a la vida, i la pòlissa d’accidents familiar és la resposta a aquesta necessitat.

Aquesta assegurança el cobreix de les conseqüències que pugui tenir sobre vostè o la seva familia un accident succeït durant les 24 hores del dia, tant en la seva activitat professional com en la seva vida privada.

medio_polissa_vida   
medio_recomanat
miniatura_particulars

miniatura_empreses

miniatura_associacions