AG GIRBAU OFICINA TECNICA SL CIF: B63910889, domicili social: C/ Catalunya, 12 08430 La Roca del Vallès (Barcelona). DGPFA J-388 GC concertada assegurança de responsabilitat civil segons l’article 6 Decret 347/1995, de 28 de desembre i 15 Llei 9/1992 de 30 d’abril.

L’informem que no tenim cap vincle de participació amb companyies asseguradores, i que l’assessorem sobre la base de l’anàlisi d’un nombre suficient de contractes d’assegurances, per poder-li formular una recomanació professional respecte al contracte més adequat a les seves necessitats.

Li recordem que les seves dades s’han incorporat al nostre fitxer, titularitat de AG GIRBAU OFICINA TECNICA SL, amb domicili a La Roca del Vallès, al carrer Catalunya 12. La finalitat del tractament és prestar al prenedor, assegurat i beneficiari les gestions i informació necessàries relacionades amb les assegurances contractades. Són destinataris de la informació per complir amb la finalitat descrita la companyia asseguradora. Pot exercir el seu dret d’accés, oposició, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals per petició escrita a les nostres oficines, d’acord amb la Llei 2016/679 del Parlament Europeu.