Serveis

A la corredoria d’assegurances GIRBAU obtindrà un assessorament personalitzat i imparcial, un estudi de mercat on li aconsellarem la millor opció.

Conscients de la importància que té la seva empresa per vostè, li aconsellem fruit de la nostra experiència empresarial; la millor forma d’assegurar el futur de la seva empresa.

Cobrim les diferents necessitats asseguradores que poden tenir diferents associacions o federacions tant empresarials com particulars.

Serveis a Particulars

Automòbils

A la corredoria d’assegurances GIRBAU obtindrà un assessorament personalitzat i imparcial, un estudi de mercat on li aconsellarem la millor opció.

Gestió professional de l’assegurança on la confecció del pressupost li segueix un seguiment del risc i actualització anual, tant del nivell de satisfacció en vers les cobertures com del servei de la companyia o la corredoria. Sense oblidar que tramitem, aconsellem i gestionem els sinistres, d’una forma totalment personalitzada i professional, donant un valor afegit amb total confiança i tranquilitat pels nostres clients.

 • CAMIONS

 • CICLOMOTORS
 • TURISMES

 • FURGONETES, FURGONS
 • MICROCOTXES
 • MOTOS
 • QUADS

 • VEHICLES CLÀSSICS

 • VEHICLES 4X4

Llar

Des de GIRBAU conscients de la importància que té una bona elaboració i confecció de la pòlissa de la Llar. Tindrem en compte totes les variables que afecten a la seva vivenda. Assegurant el seu patrimoni més preuat; la seva Llar. Aconsellant segons les característiques de l’immoble el valor de continent i contingut, i explicant tot un seguit de cobertures que gràcies a les pòlisses multirisc que s’han implantat en aquest producte, moltes vegades desconegudes pels clients.

Incorporant clàusules hipotecàries si s’escauen de forma àgil i senzilla, de forma que el banc o caixa deixi que vostè asseguri el seu patrimoni on millor cregui convenient.

 • CASES ADOSSADES
 • CASES RURALS
 • CASES AÏLLADES
 • DESOCUPADA

 • HABITUALS

 • 2ª RESIDÈNCIA
 • LLOGUER
 • PISOS

Edificis/Comunitats

Comptem amb pòlisses espcialitzades amb preus molt competents sense oblidar les garanties.

Pòlissa dirigida per a tot tipus de propietaris d’edificis, ja siguin:

 • COMUNITATS DE PROPIETARIS
 • PROPIETAT VERTICAL

 • EDIFICIS MIXTOS
 • HABITATGES i OFICINES

Responsabilitat Civil

A la vida quotidiana, poden sorgir imprevistos que comprometin el seu patrimoni per qualsevol reclamació de danys a un tercer.

Assegurem la responsabilitat en diferents àmbits de la vida domèstica i quotidiana, tan personal com familiar.

 • CAÇA
 • CAP DE FAMILIA
 • PESCA
 • PROPIETARI D’IMMOBLES
 • PROPIETARI D’ANIMALS
 • SUBMARINISME I ALTRES.

Vehicle de Substitució

Mitjançant una pòlissa especialitzada, se li entrega un vehicle de substitució si el seu ha estat accidentat o té una avaria important a partir de certes hores, on depenent d’aquestes se li entregarà un vehicle per que pugui continuar la seva vida quotidiana. També tenim cobertura per robatori, i a més, gaudirà d’una defensa jurídica mentre condueixi aquest vehicle.

Serveis per Empreses

Multirisc Empresarial

Conscients de la importància que té la seva empresa per vostè, li aconsellem fruit de la nostra experiència empresarial; la millor forma d’assegurar el futur de la seva empresa, cobertures donades amb les companyies més especialitzades segons el sector de la seva empresa i la seva tasca:

Fàbriques, tallers, magatzems, qualsevol establiment on es faci una activitat industrial (procés o manipulació) amb una dedicació més àmplia que la simple venda o comercialització de productes.

PÒLISSA COMBINADA DE MULTIRSC PER DIFERENTS TIPUS DE RISCOS EMPRESARIALS.

Vehicles Industrials

Assegurança de tot tipus de vehicles industrials tant a nivel d’autònoms com flotes empresarials d’una mateixa empresa.

 • AUTOCARS
 • CAMIONS RÍGIDS
 • FURGONS

 • REMOLCS
 • TAXIS
 • TRACTORS
 • TERCERS

 • SEMIREMOLCS
 • SERVEI PROPI

Comerç

Disposem de diferents garanties en una assegurança dissenyada per a qualsevol tipus d’establiment l’activitat principal del qual sigui la compravenda de qualsevol mena d’objectes, productes o serveis, així com els magatzems dependents d’aquest.

No s’inclouen establiments amb activitat industrial de fabricació o manipulació ni els seus magatzems.

 • ALIMENTACIÓ
 • ENSENYAMENT
 • OFICINES
 • LOCALS DESOCUPATS

 • OCI
 • RESTAURACIÓ

 • SERVEIS
 • TÈXTIL

Enginyeria

Avaria maquinària: Danys i pèrdues de materials directes patits per les màquines assegurades tant en funcionament com en repòs, per danys interns o externs.

Equips Electrònics: Oferim cobertura a tota mena d’instal·lacions, aparells i equips electrònics del seu negoci.

Responsabilitat Civil

Cobertura per als imprevistos en el seu negoci.

La nostra assegurança de responsabilitat civil li permetrà exercir la seva professió cobrint els diferents contratemps que es puguin derivar de la seva actuació o la de la seva empresa. Escollint les diferents cobertures segons el risc, com:

 • Explotació

 • Patronal
 • Subsidiària
 • Post-treballs

 • Creuada
 • Productes

Vehicle de Substitució

Mitjançant una pòlissa especialitzada, se li entrega un vehicle de substitució si el seu ha estat accidentat o té una avaria, a partir de certes hores de taller, on depenent d’aquestes se li entregarà un vehicle per que pugui continuar la seva vida quotidiana. També tenim cobertura per robatori, i a més, gaudirà d’una defensa jurídica mentre condueixi aquest vehicle.

Serveis per Associacions

Associacions

Cobrim les diferents necessitats asseguradores que poden tenir diferentes associacions o federacions tant empresarials com particulars, on des del seu prisma comú requereixen uns serveis diferencials i avantatges especifiques pels seus membres. Exemples de pòlisses com:

 • DEFENSA JURÍDICA
 • RESPONSABILITAT CIVIL

 • VEHICLES
 • ALTRES…

Col.lectius

Cada dia hi ha més empreses que tenen una preocupació especial pels seus treballadors i que han posat en marxa polítiques específiques per afavorir-ne el desenvolupament professional o, simplement, per ajudar-los en qüestions que tenen poc a veure amb el seu lloc de treball però que, segons s’ha comprovat, en milloren de manera positiva el rendiment laboral.

 • ACCIDENTS
 • DEFENSA JURÍDICA
 • DECESSOS
 • SALUT

 • ALTRES…

Sol·licitud de pressupost

Demana informació sense compromís

Obteniu un pressupost personalitzat

Tenim un extens catàleg d’assegurances amb les millors cobertures i una àmplia experiència al sector.